Načítavam...

Profil advokátskej kancelárie

Naša advokátska kancelária so sídlom v Bratislave poskytuje právne služby v širokom spektre platného práva na území Slovenskej republiky a to ako fyzickým, tak aj právnickým osobám. Zárukou aktívneho a flexibilného prístupu k rôznorodému spektru potrieb a záujmov našich klientov je mladý a dynamicky sa rozvíjajúci kolektív právnikov. 

Vysoké pracovné nasadenie, zodpovedný a osobný prístup ku klientom a priateľská atmosféra spojená s vysokou odbornou úrovňou sú našim profesionálnym štandardom. Služby našej kancelárie využíva nie len slovenská, ale aj zahraničná klientela, ktorá ocení poskytovanie služieb v nemeckom, anglickom a ruskom jazyku.

Za účelom poskytnutia čo možno najkomplexnejších služieb spolupracuje naša advokátska kancelária s notárskymi a exekútorskými úradmi, daňovými poradcami, prekladateľmi a tlmočníkmi, ako aj znalcami z rôznych odvetví a odborov. Pre slovenských klientov vieme zabezpečiť aj právne služby a zastupovanie na území iného štátu Európskej únie a to prostredníctvom našich spolupracujúcich advokátskych kancelárií, ktorých služby sú už na základe osobných odporúčaní klientov osvedčené.

Služby našej kancelárie radi využívajú aj klienti mnohých európskych poisťovní právnej ochrany, ktoré odporúčajú našu kanceláriu pre profesionálne služby a individuálny prístup ku klientom. 

Maximálna spokojnosť našich klientov s poskytnutými právnymi službami a opätovný dopyt po našich službách sú najväčším ocenením našej práce.