Načítavam...

Oblasti právnych služieb

Občianske právo

V rámci problematiky občianskeho práva poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo klientom vo všetkých sférach občianskoprávnych vzťahov a v oblasti práva duševného vlastníctva. Našich mandantov zastupujeme v mimosúdnom riešení sporov, ako aj v súdnych sporových a nesporových...

Čítať viac >>

Trestné právo

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo a kvalifikované právne zastupovanie v oblasti trestného práva a to ako obvineným zo spáchania trestného činu, tak osobám poškodeným. Klientov zastupujeme v rámci celého prípravného konania pred orgánmi činnými v trestnom konaní, aj v...

Čítať viac >>

Obchodné právo

V obchodnoprávnej oblasti poskytuje naša advokátska kancelária klientom komplexné právne poradenstvo a právne zastupovanie a to nie len v rámci práva obchodných spoločností, ale aj v obchodnoprávnych sporoch, v procese konkurzu a reštrukturalizácie spoločnosti a osobitne v rámci ochrany klientov...

Čítať viac >>

Správne právo

Naša advokátska kancelára poskytuje svojim klientom kvalifikované právne poradenstvo a právne zastupovanie vo verejnoprávnej oblasti správneho práva a v procese administratívnoprávnych vzťahov, vznikajúcich medzi správnymi orgánmi a fyzickými a právnickými osobami. Našich mandantov zastupujeme vo...

Čítať viac >>

Pracovné právo

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov poskytuje naša advokátska kancelária široké právne poradenstvo zamestnávateľom a zamestnancom a to s cieľom náležitého uplatňovania ich práv v zmysle Zákonníka práce a to aj v prípade pracovnoprávnych sporov.Právne služby našej advokátskej kancelárie v oblasti...

Čítať viac >>

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva, upravujúcej predovšetkým práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny, poskytuje naša advokátska kancelária kvalifikované právne poradenstvo v rámci rozvodových konaní, pri úprave práv a povinností k maloletým deťom, vo všetkých druhoch...

Čítať viac >>